47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach