33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia